Organisatie

Bestuur:
Wij streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen (kinderen en volwassenen) op een veilige en verantwoorde manier zelfstandig kunnen recreëren op en rond het water en dat deze mensen tevens in staat zijn om andere personen in (waters-)nood hulpverlening te kunnen bieden.

Marco van der Veen
Voorzitter
Karin Akkerman
Secretaris

Henny Scheeringa
Penningmeester

Onze missie:
Wij zorgen ervoor dat mensen die betrokken zijn bij activiteiten en incidenten op, in en  rond het water kunnen rekenen op optimale veiligheid en hulpverlening.
Wij willen dat de vrijwilligers van de Reddingsbrigade Drachten volgens de laatst geldende normen opgeleid worden en beschikken over materiaal dat hun veiligheid kan garanderen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden voor de Reddingsbrigade Drachten.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de (overstijgende) aansturing van de vereniging. Zij dragen de zorg en de verantwoordelijkheid voor het financiële en organisatorische beleid binnen de vereniging. Ook waken zij ervoor dat alle doelstellingen, projecten en activiteiten van de verschillende commissies op elkaar afgestemd worden en dat iedereen daar waar nodig is elkaar helpt om de verschillende doelstellingen te realiseren.

 

______________________________________________________________________________________

Binnencommissie:

Wout Raap
commissie- voorzitter
Marjoke Hoekstra
examen coordinator

Robertjan Wertien
Commissielid
Materiaalbeheer (zwembad)
Lisette Endema
Commissielid
Binnen-
evenementen

Aafke de Jong
Commissielid

De Binnencommissie streeft ernaar om alle zwemmende leden bij Reddingsbrigade Drachten op een efficiënte en doeltreffende maar bovenal leuke manier te trainen en op te leiden in het zwemmend redden, daarnaast zal het zich inzetten voor een zo optimaal mogelijk verenigingsgevoel onder de leden.
Hierbij ligt hun focus voornamelijk binnen het Zwembad, de Trainingen en alles wat daar direct mee te maken heeft (zoals bv. ledenuitjes, wedstrijden en de nieuwjaarsduik).
Binnen deze commissie wordt continu hard gewerkt om het niveau van de trainingen en trainers hoog te houden, maar ook om de donderdagavond lessen uitdagend en leuk te maken voor de leden. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor het bedenken en regelen van allerlei soorten uitjes en activiteiten voor zowel de jeugd- als de seniorleden.
Ook regelen zij alles rond het ieder jaar terugkomende examen, de theorielessen en het EHBO.
Tot slot kan gemeld worden dat ze sinds 2 jaar ook verantwoordelijk zijn voor het regelen en geven van de Cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden.
Hierbij krijgen externen de basis vaardigheden aangeleerd hoe ze de rol van badwacht moeten vervullen.

 

________________________________________________________________________________________

Buitencommissie:

Mike Wertien
Commissie- voorzitter
Richard Hansen
Commissielid
Evenementen

Tymo Huizinga
Commissielid
Jente van der Weijde
Commissielid

Dennis Bekius
RVR-coordinator
Lennard Haze
Commissielid

Zij zijn verantwoordelijk voor een doelmatig en geoptimaliseerd beheer en inzet van de onder haar toezicht gestelde boten/materialen/uitrustingen. Bovendien wil zij de expertise van de leden bewaken en daar waar nodig dusdanig te optimaliseren, zodat zij te allen tijde maatschappelijk herkenbaar en inzetbaar zijn.
De buitencommissie is een zeer actieve commissie die zijn pijlen continu naar buiten richt. Alles in deze commissie draait om een centraal punt namelijk: hulpverlening, of dit nu is tijdens oefeningen, bewakingen bij evenementen of ter ondersteuning van de regionale of landelijke hulpverlening. Zij zijn verantwoordelijk voor de opleiding van onze ARBD-leden en voor het in optimale staat houden van al ons hulpverleningsmateriaal.
Daarnaast regelen zij het reilen en zeilen rond de strandbewaking en EHBO op onze locatie op ’t Strandheem, in Opende.

 

_________________________________________________________________________________________

PR en Werving:

Harmen Veenstra
Commissie- voorzitter
Hedwig Beumer
Commissielid
Nieuws(brief) &
huisstijl

Alisa Wijnberg
Commissielid
Giften &

donaties

Michel Verherbrugge
Commissielid
Promotie & Werving

Ylse Huizinga
Commissielid
Pers media & externe communicatie
+ Giften & donaties
Celina Wertien
commissielid

Deze commissie richt zich op een aantal primaire taken, waaronder; naamsbekendheid vergroten, ledenwerving en sponsor / donatie werving. 

_________________________________________________________________________________________

Vertrouwenspersonen:

Sytske van Lindonk
Vetrouwens- persoon
Bert Uneken
Vertrouwens- persoon